CASA NC64
URBAN VILLA III
CASA COLS
APARTMENT RA II
MAS PLA DE L'ESTANY
WIP - RAMBLA
CASA EM26
CASA SANT LLORENÇ
CASA VOLTES
TAI-CHI AND MUSICIAN'S STUDIO
MAS VERD
TRACTOR SHED
B67 ll
CASA CODERCH MILÁ
AT10 APARTMENT III
RAMBLA
INSIDE OUTSIDE
WIP - AVINGUDA DEL PI
L&L
B67 I
PARC DE NETEJA
CASA VILLAVECCHIA
DIAGONAL
CASA BENAPRÉS
CASA EM8
BALMES
URBAN VILLA II
CASA KLEIN II
HERMÈS
CASA KLEIN BUILT OUT
ROVIROSA PHARMACY
SEPTIMÀNIA
AT10 APARTMENT II
URBAN VILLA I
MAS VERD GUESTHOUSE
THROUGH FOREIGN EYES
AT10 APARTMENT I
DEMESTRE
STUDIO
RC OFFICES
PALAMÓS CIVIC CENTRE
APARTMENT RA I
CASA VALLDOREIX
VESPELLA DE GAIÀ CEMETERY
CÒRSEGA OFFICES
DER FREISCHÜTZ OPERA SCENOGRAPHY
LE FOGLIE
DISPLAY CASE
ZUBILLAGA
TEODORO ROVIRALTA
UB SPORTS FACILITY
TRINITAT VELLA
CASA ES COLOMER
SANT ANTONI